EN PL

Lista referencyjna

 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ

 

Lp Nazwa Zamawiającego Obiekt - rodzaj robót Okresy umowy Uwagi
1 PGE GIEK Bełchatów Budowa układu wytwarzania i pompowania suspensji wraz z modernizacją zbiorników retencyjnych nr 1 i 2 w Elektrowni Bełchatów III 17 VIII 18  
2 SYNTHOS Oświęcim Orurowanie instalacji chemicznych w zakładach SYNTHOS w Oświęcimiu VII 17 I 18  
3 Polimex Mostostal S.A. Dostawa i montaż rurociągów wody chłodzącej na kotle blok 5,6 w Elektrowni Opole IV 17 XII 18 w realizacji
4 GE Power Wykonanie części technologicznej zadania "Rurociągi wody zmywnej na bloku 858MW w Elektrowni Bełchatów" IX 16 X 16  
5 E003B7 Sp. z o.o. Wykonanie części stalowej absorbera i zbiorników stalowych IOS wraz z podestami oraz wykonanie konstrukcji stalowych zbiorników retencyjnych mączki kamienia wapiennego w El. Jaworzno VIII 2016 XI 18 w realizacji
6 Andritz AG Wykonanie konstrukcji stalowej reaktora i kanałów dla Projektu EC Siekierki VI 15 IX 16  
7 RAFAKO S.A. Wykonanie i dostawa konstrukcji kompletnego przedmontażu i montażu mechanicznego instalacji elektrofiltrów z przeznaczeniem dla bloku energetycznego o mocy 910 MW Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II VIII 16 XI 18 w realizacji
8 Finow Polska Sp. z o.o. Wykonanie elementów konstrukcji stalowych obudowy divertera, obudowy Blankingplate Casing. V 16 VI 16  
10 Polimex Mostostal S.A. Wykonanie montażu instalacji odżużlacza wraz z przenośnikiem zgrzebłowym, kruszarką, sitem oscylacyjnym i konstrukcją wsporczą budynku kotłowni. Budowa bloku 1075MW w El. Kozienice kwi. 16 XII 16  
11 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Budowa absorbera dla Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K-1 i K-2 w Elektrociepłowni nr 2 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. kwi. 16 lis. 2016  
12 Polimex Energetyka
Sp. z o.o.
Montaż kanałów w El. Kozienice I 16 IV 16  
13 Andritz AG Wykonanie konstrukcji stalowej dla projektu Faisalabad w Pakistanie I 16 III 16  
14 Andritz AG Wykonanie konstrukcji stalowej zawieszeń i podparć dla projektu Faisalabad w Pakistanie I 16 IV 16  
15 Bertschenergy GmbH Wykonanie dostawy kanałów spalin dla projektu Omira I 16 IV 16  
16 Andritz AG Wykonanie konstrukcji stalowej dla projektu Tocopilla / Ventanas w Chile I 16 II 16  
17 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie dostaw materiałów dla przeprowadzenia dmuchania rurociągów na bloku nr 9 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów X 15 XII 15  
18 RAMB Sp. z o.o. Wykonanie, dostawa i scalenie elementów konstrukcji 3 zbiorników galerii III, II i I wraz z membraną X 15 II 16  
19 Wallstein GmbH Wykonanie prac naprawczych w ramach modernizacji bloku nr 9 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów IX 15 X 15  
20 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie na rzecz Inwestora montażu silosu wraz z opodestowaniem na terenie zakładu Knauf Bełchatów Sp. z o.o. na ul. Gipsowej 3 w Rogowcu IX 15 XII 15  
21 Polimex Energetyka
Sp. z o.o.
Wykonanie usług spawalniczych (metoda 135/111/141) i montażowych, przy wykonywaniu przez Zamawiającego montażu konstrukcji stalowej i montażu kanałów w rejonie ESP, tj. w rejonie elektrofiltrów, na budowie bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice (596 ton) X 15 I 16  
22 Polimex Energetyka
Sp. z o.o.
Wykonanie usług spawalniczych (metoda 135/111/141) i montażowych, przy wykonywaniu przez Zamawiającego montażu konstrukcji stalowej i montażu kanałów w rejonie ESP, tj. w rejonie elektrofiltrów, na budowie bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice (274 tony) IX 15 XII 15  
23 Energo-Mechanik
Sp. z o.o.
Wykonanie czyszczenia metodą strumieniowo- ścierną klapy wylotowej, obejściowej i ściernej oraz zabezpeiczenie chemoodporne klapy obejściowej w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów IX 15 IX 15  
24 Andritz AG Wykonanie elementów stalowych reaktora i kanałów spalin dla projektu Siekierki II VI 15 III 16  
25 Bilfinger ELWO S.A. Wykonanie modernizacji mieszarek firmy ELWO na instalacji suspensji w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów VI 15 VII 15  
26 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie dostaw materiałów stalowych dla modernizacji boku nr 10 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów X 15 III 16  
27 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie dostaw materiałów stalowych dla modernizacji boku nr 9 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów V 15 X 15  
28 Andritz AG Wykonanie elementów stalowych dla projektu Riikinvoima w Finlandii III 15 IX 15  
29 Andritz AG Wykonanie bunkrów i silosów dla projektu Zofiówka III 15 IX 15  
30 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie elementów kanałów powietrza i spalin dla projektu Riikinvoima w Finlandii III 15 XII 15  
31 PGE GiEK SA O. Elektrownia Bełchatów Wykonanie zmiany technologii składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym dla PGE GiEK SA O. El. Bełchatów - Wykonanie układu wytwarzania i pompowania suspensji - realizacja zaleceń komisji odbiorowej III 15 VII 15  
32 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac montażowych i demontażowych w zakresie Pakietu montażowego nr 4 - rurociągi na bloku nr 10 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów VIII 15 III 16  
33 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac montażowych i demontażowych w zakresie Pakietu montażowego nr 4 - rurociągi na bloku nr 9 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów V 15 X 15  
34 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac modernizacyjnych, montażowo-spawalniczych w zakresie Pakietu montażowego nr 5.2 – Kanały gorącego powietrza na bloku nr 10 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów VIII 15 III 16  
35 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac modernizacyjnych, montażowo-spawalniczych w zakresie Pakietu montażowego nr 5.2 – Kanały gorącego powietrza na bloku nr 9 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów V 15 XII 15  
36 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie Pakietu montażowego nr 4.1 na bloku nr 11 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów XI 14 XII 14  
37 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie Pakietu montażowego nr 5.2 na bloku nr 12 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów XI 14 XII 14  
38 Wallstein Ingenieur GmbH Wykonanie modernizacji wymienników ciepła i kanałów spalin na bloku nr 9 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów V 15 XI 15  
39 Polimex-Mostostal S.A. Wykonanie scalania kanałów (136 ton) dla bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie S.A w Kozienicach I 15 I 15  
40 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Wykonanie dostawy i montażu konstrukcji stalowych, silosów oraz przebudowa dachu hali produkcyjnej w ramach rozbudowy linii produkcyjnej zakładu Inwestora w Rogowcu przy ul. Gipsowej 5 I 15 II 15  
41 EkoBenz Sp. z o.o. Wykonanie budowy przemysłowej instalacji produkcji 22 500 ton/rok paliw syntetycznych z etanolu wraz z obiektami towarzyszącymi w Bogumiłowie gmina Kleszczów na działkach o łącznej powierzchni 5,5619 ha, wraz z uzyskaniem przez GW na rzecz Inwestora pozwo XI 14 IV 16  
42 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie rozbudowy hali magazynowej w zakładzie Knauf Bełchatów w Rogowcu przy ul. Gispowej 5 I 15 III 15  
43 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie dostawy elementów rurociągów na kotle nr 12 w El. Bełchatów XI 14 XI 14  
44 Polimex-Mostostal S.A. Wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła w zakresie pakietu 3 - montaż rur łączących komory z wężownicami (wykonanie spoin czołowych rura-rura w ilości 30.770 sztuk) na bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie S.A w Kozienicach III 15 XI 15  
45 Polimex-Mostostal S.A. Wykonanie montażu zewnętrznych rurociągów wysokociśnieniowych HP oraz rurociągów wewnętrznych
(pakiet 4) na bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie S.A w Kozienicach
II 15 I 16  
46 Polimex-Mostostal S.A. Wykonanie montażu mechanicznego
2 sztuk obrotowych podgrzewaczy powietrza Alstom typu LCVZQ 34,7 / 2200 dla bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie S.A w Kozienicach
XI 15 VIII 15  
47 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie elementów stalowych dla inwestycji Busan w Korei Południowej X 14 XII 14  
48 EDF Polska S.A. Wykonanie dostawy, wybudowania, montażu, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji systemu kanałów spalin w EDF Polska S.A. w Elektrowni w Rybniku VII 14 IV 16  
49 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie dostawy rurociągów do trawienia i dmuchania na bl. 11 w El. Bełchatów VI 14 VII 14  
50 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie 1 szt. silosa popiołu i 1 szt. silosa piasku dla inwestycji Miolby w Szwecji VI 14 I 15  
51 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie układu wytwarzania i transportu suspensji w PGE GiEK O. El. Bełchatów - roboty dodatkowe VI 14 XII 14  
52 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie i dostawa elementów kanałów zimnego powietrza dla bloku nr 12 w El. Bełchatów V 14 VIII 14  
53 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie 3 silosów (piasku, popiołu, popiołu lotnego) dla inwestycji w EC Siekierki V 14 VIII 14  
54 Strabag Sp. z o.o. Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej dla inwestycji ''Budowa kotła OP 650K na bloku 9, 10, 11 i 12 w PKE S.A. Elektrownia Łaziska dla
obniżenia emisji NOX"
VII 14 X 14  
55 RAFAKO S.A. Wykonanie czyszczenia, wywozu i utylizacji popiołu z kanału spalin bl. 12 w El. Bełchatów V 14 V 14  
56 Knauf Engineering GmbH Wykonanie naprawy wytwornicy gorącego gazu w zakładzie Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. II 14 II 14  
57 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie układu wytwarzania i transportu suspensji w PGE GiEK O. El. Bełchatów - roboty dodatkowe X 13 VIII 14  
58 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie modernizacji układu rurociągów do wtórnego przegrzewu bloków nr 9 - 12 w PGE GiEK O. El. Bełchatów IX 13 IX 16  
59 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac montażowych (pakiet nr 5.2) na kotle nr 12 w El. Bełchatów IV 14 XII 14  
60 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac montażowych (pakiet nr 4.1) na kotle nr 12 w El. Bełchatów - rurociągi łączące komory kotłów IV 14 VIII 14  
61 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac montażowych (pakiet nr 5.2) na kotle nr 11 w El. Bełchatów XI 13 VII 14  
62 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie prac montażowych (pakiet nr 4.1) na kotle nr 11 w El. Bełchatów - rurociągi łączące komory kotłów XI 13 VII 14  
63 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Wykonanie fundamentów dla silosa pyłu węglowego oraz podpory mostu rurociągu na terenie Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. w Rogowcu IX 13 IX 13  
64 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Wykonanie rozbudowy budynku technicznego (wykonanie drugiego piętra) w zakładzie Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. w Rogowcu IX 13 XII 13  
65 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie elementów konstrukcji stalowych dla projektu DOMSJO w Szwecji się 2013 IX 13  
66 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie prefabrykacji kanałów powietrza i spalin dla projektu FHW ARSENAL w Austrii VII 13 X 13  
67 Faryka Wentylatorów FAWENT S.A. Wykonanie demontażu i montażu dwóch kompletnych tłumików hałasu na kanałach ssących dwóch sztuk wentylatorów powietrza kotła bloku nr 6 w PGE GiEK S.A. O. El. Bełchatów VI 13 X 13  
68 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie elementów kanałów i silosów dla projektu VARTAVERKET-Sztokholm w Szwecji IX 13 VI 14  
69 GBT Polska Sp. z o.o. Wykonanie demontażu i montażu 2x4 kompletów rurociągów cyrkulacyjnych absorbera w ramach modernizacji bl. 5 i 6 w PGE Elektrownia Bełchatów VII 13 IX 13  
70 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie kanałów spalin i kanałów powietrza dla projektu Nymolla w Szwecji VI 13 VIII 13  
71 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wykonanie systemu tłumienia wybuchu w silosach biomasy w EC Czechnica V 13 VIII 13  
72 RAFAKO S.A. Wykonanie, dostawy, demontaż i montaż elementów modernizowanego IOS dla bl. 5 i 6 w PGE Elektrownia Bełchatów V 13 IV 15  
73 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie prac montersko-spawalniczych związanych z wymianą rur łączących na wylocie przegrzewacza M2 na bloku nr 2 w PGE Elektrownia Bełchatów V 13 V 13  
74 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie dostaw i montażu wentylacji w budynku kalcynacji w zakładzie Knauf Bełchatów Sp. z o.o. V 13 V 13  
75 Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN
Sp. z o.o.
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa IV 13 IX 14  
76 Politechnika Wrocławska Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji pilotowej do odzysku ciepła odpadowego z kanałów wylotowych kotła typu BB-1150 w PGE Elektrownia Bełchatów IV 13 V 13  
77 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie lekkiej obudowy ścian i dachu budynku kalcynacji w zakładzie Knauf Bełchatów Sp. z o.o. IV 13 VI 13  
78 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie dostaw i montaż kanałów w zakładzie Knauf Bełchatów Sp. z o.o. III 13 VI 13  
79 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie dostaw urządzeń i wyposażenia, wykonanie demontażu i montażu, rozruchu, ruchu regulacyjengo, ruchu próbnego dla układu wytwarzania i transportu suspensji w PGE Elektrownia Bełchatów I 13 I 15  
80 Babcock Borsing Steinmuller GmbH Wykonanie dostaw materiałów dla instalacji dmuchania i trawienia na bloku nr 8 w PGE Elektrownia Bełchatów XII 12 II 13  
81 Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF Suez Energia Polska Wykonanie instalacji biomasowej leśnej i agro w Elektrowni Połaniec XI 12 XI 13  
82 Babcock Borsing Steinmuller GmbH Wykonanie prac montażowych na tłumiku dla bloku nr 8 w PGE Elektrownia Bełchatów XII 12 XII 12  
83 Babcock Borsing Steinmuller GmbH Wykonanie prac demontażowych na kanale dla bloku nr 8 w PGE Elektrownia Bełchatów XI 12 XII 12  
84 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie konstrukcji stalowych dla inwestycji Vasilicos na Cyprze X 12 X 12
85 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie kanałów spalin i powietrza dla inwestycji Blackburn Meadows w Wielkiej Brytanii X 12 V 13  
86 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie kanałów spalin i powietrza dla inwestycji Temiscaming w Kanadzie VIII 12 X 12  
87 Andritz Energy & Environment GmbH Wykonanie elementów stalowych ,,Kohleschurren" dla inwestycji Yunus Emre w Turcji VIII 12 IX 12
88 Wallstein Ingenieur GmbH Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA dla inwestycji pn. modernizacja wymiennika ciepła IOS na bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów VII 12 VIII 12
89 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej budynku kalcynacji dla zakładu firmy Knauf w Rogowcu VII 12 VIII 12
90 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie wykończonego budynku technicznego z laboratorium dla budowanych obiektów mieszalni materiałów budowlanych i linii produkcyjnej gipsu budowlanego w zakładzie firmy Knauf w Rogowcu VI 12 IX 12
91 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie dostawy materiałów (rury, kształtki, wsporniki, materiały łączące, zabezpieczenie antykorozyjne) dla urządzeń na bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów VI 12 VII 12
92 RAFAKO S.A. Wykonanie podestów na elektrofiltrze Oś 1 wraz z częściami złącznymi i przekładkami dla inwestycji pn. wymiana elektrofiltru dla bloku nr 3 w Elektrowni Kozienice VI 12 VI 12
93 RAFAKO S.A. Wykonanie remontu kanałów spalin oraz dostawa i aplikacja ,,pod klucz" wykładzin kanałów spalin z przeznaczeniem dla modernizacji i remontu układów podgrzewu spalin w blokach nr 8, 10, 11 i 12 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów VI 12 III 16  
94 RAFAKO S.A. Wykonanie montażu kotła OS-95 Roskilde z przeznaczeniem dla Spalarni Śmieci w KARA / NOVERN I/s Dania V 12 V 13  
95 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie i montaż części kanałowej dla kanału zimnego powietrza 07NG02 na bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów V 12 V 12  
96 Wallstein Ingenieur GmbH Przeprowadzenie modernizacji wymiennika ciepła gazowo-gazowego na bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów IV 12 VIII 12  
97 RAFAKO S.A. Wykonanie elementów ze stali nierdzewnej i ich dostawa na teren budowy IOS bloków 1 i 2 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów IV 12 V 12  
98 Babcock Borsig Steinmuller GmbH Wykonanie naprawy powierzchni grzewczych M2 i P3 na bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów II 12 V 12  
99 RAFAKO S.A. Wykonanie wraz z montażem próbnym 12 kpl lejów popiołowych z przeznaczeniem dla kotła parowego Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w Roskilde – Dania II 12 IV 12  
100 Babcock Borsing Steinmuller GmbH Wykonanie prac demontażowych i montażowych dla pakietu nr 6 na bloku nr 8 PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów II 12 X 12  
101 Babcock Borsing Steinmuller GmbH Wykonanie prac demontażowych i montażowych dla pakietu nr 4 na bloku nr 8 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów - rurociągi łączące komory kotłów II 12 X 12  
102 Babcock Borsing Steinmuller GmbH Wykonanie prac demontażowych i montażowych dla pakietu nr 6 na bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów II 12 VI 12  
103 Babcock Borsing Steinmuller GmbH Wykonanie prac demontażowych i montażowych dla pakietu nr 4 na bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów - rurociągi łączące komory kotłów II 12 VI 12  
104 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie i oddanie w stanie wykończonym silosu magazynowego gipsu, o pojemności 1000 t, wraz zniezbędnym wyposażeniem technicznym w zakładzie w Rogowcu. II 12 III 12  
105 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonanie usług związanych z obsługą ruchu gwarancyjnego Bloku 858 MW w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów I 12 XII 14  
106 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie fundamentów żelbetowych pod budowane obiekty mieszalni materiałów budowlanych i zakładu kalcynacji gipsu wraz z wyposażeniem, w zakładzie w Rogowcu XII 11 II 12  
107 Elektrociepłownia Białystok S.A. Wykonanie prac dodatkowych dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa układu ciepłowniczego o układ akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok S.A." XI 11 XII 11  
108 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie prac dla inwestycji ,,Składowisko odpadów paleniskowych ,,Zwałowisko"- odtworzenie rowów odwadniających i rur spustowych na skarpie zachodniej, zbiornik nr 3 - likwidacja szkód" w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów XI 11 XI 11  
109 GBT POLSKA Sp. z o.o. Wykonanie i dostawa zbiorników stalowych X 11 XII 11  
110 Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Wykonanie obiektu budowlanego: wieży mieszalniczej z załadunkiem luzem, wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym i niezbędną infrastrukturą na terenie zakładu w Rogowcu X 11 VI 12  
111 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wykonanie projektu, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji pulsatorów dla oczyszczania ścian wewnętrznych w stalowym zbiorniku na biomasę w EC Wrocław. X 11 XII 11  
112 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wykonanie zbiornika biomasy w EC Wrocław X 11 XI 11  
113 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie i dostawa wymienników do Instalacjji Oczyszczania Kondensatu na bloki nr 7 i 8 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów I 12 VI 12  
114 RAFAKO S.A. Wykonanie i dostawa wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem zbiorników materialu inertnego i popiołu dennego z przeznaczeniem dla kotła fluidalnego OFz-201 dla PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II VI 11 VIII 11  
115 RAFAKO S.A. Wykonanie i dostawa kanałów spalin w obrębie kotła zespół 6110 oraz przewodów powietrza w obrębie RPP dla PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II VI 11 X 11  
116 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Dostawa i montaż 2 silosów V = 60 m3 oraz uzupełniającej konstrukcji stalowej budynku V 11 VI 11  
117 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła nr 10 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów V 11 V 11  
118 RAFAKO S.A. Dostawa i aplikacja wykładzin chemoodpornych absorbera, zbiorników technologcznych i kanałów spalin wraz z przygotowaniem podłoża dla IOS bloków nr 1 i 2 w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów V 11 IV 12  
119 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonywanie prac przy usuwaniu awarii turbiy pomocniczej BFPT bloku 858 MW projekt Bełchatów II I 11 VII 11  
120 RAFAKO S.A. Wykonanie elementów elektrofiltrów - blok B2 w Elektrowni Obrenovac w Serbii I 11 III 11  
121 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne INKOM Sp. z o.o. Wykonanie robót w branży technologicznej i montażowej dla inwestycji pn. ,,Modernizacja pompowni i hydroforni S-3" w PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów I 11 V 12  
122 Elektrociepłownia Białystok S.A. Wykonanie prac dodatkowych dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa układu ciepłowniczego o układ akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok S.A." XII 10 XII 10  
123 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Dostawa części zamiennych i szybkozużywających się dla urządzeń gospodarki biomasowej kotła K2 w Elekrociepłowni Czechnica S.A. XII 10 XII 10  
124 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie uszczelnienia i infrastruktury technicznej zbiornika nr 3 - składowiska odpadów paleniskowych „Zwałowisko” - roboty dodatkowe w Elektrowni Bełchatów XII 10 XII 10  
125 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Usuwanie skutków awarii w pompowni wody uzupełniającej W-4 w Elektrowni Bełchatów XI 10 XII 10  
126 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wykonanie modernizacji Stacji Regeneracji Jonitów G-4.2 wraz z kanałem północnym i rampami rozładowczymi chemikaliów w Elektrowni Bełchatów XI 10 XII 11  
127 Elektrociepłownia Białystok S.A. Wykonanie prac dodatkowych dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa układu ciepłowniczego o układ akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok S.A." X 10 XI 10  
128 RAFAKO S.A. Wykonanie, dostawa i montaż absorbera, wentylatora spalin oraz kanałów spalin z wymiennikiem ciepła spalin wraz z konstrukcjami wsporczymi dla IOS bl. 1 i 2 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. IX 10 IV 12  
129 Elektrociepłownia Białystok S.A. Rozbudowa układu ciepłowniczego o układ akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Białystok S.A. VII 10 I 12  
130 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Modernizacja infrastruktury w rejonie placu biomasowego w EC Czechnica VI 10 VII 10  
131 RAFAKO S.A. Wykonanie i dostawa kanałów spalin dolotowych oraz kanałów spalin wylotowych dla elektrofiltrów kotła BB-1150 bloku nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. V 10 X 10  
132 CHEMAR POWER AND INDUSTRIAL SERVICES Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji układu głównych rurociągów parowych i wodnych bloku nr 6 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. IV 10 VI 11  
133 RAFAKO S.A. Wykonanie, dostawa i montaż elementów kanałów spalin i konstrukcji wsporczej dla wykonania przeróbki czopuchów spalin dla IOS bloku nr 1 i 2 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. IV 10 VII 10  
134 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Przebudowa układu ważenia i pobierania próbek oraz zabudowa rozładunku biomasy w EC Czechnica IV 10 VII 10  
135 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Przebudowa i wzmocnienie stropu +30,7 m nad podtorzami C12 i C32 w budynku zasobnika szczelinowego PII/4 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. IV 10 X 11  
136 Chemar Rurociągi Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji układu głównych rurociągów parowych i wodnych bloku nr 5 w Elektrowni Bełchatów III 10 XII 10  
137 Chemar Rurociągi Sp. z o.o. Wykonanie kompletnego demontażu i montażu mechanicznego układu rurociągów obejściowych kotła pakietu LOS 4 przy bloku nr 5 w Elektrowni Bełchatów III 10 XII 10  
138 Alstom Power Sp. z o.o. Dostawa Rurociągów Wody Chłodzącej dla połączenia Bloku Energetycznego 858 MW z instalacją CO2 Capture w Elektrowni Bełchatów III 10 VII 10  
139 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonanie montażu rurociągów wody chłodzącej w ramach Projektu CO2 Ready w Elektowni Bełchatów III 10 VII 10  
140 RAFAKO S.A. Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji kanałów spalin nieodsiarczonych i odsiarczonych oraz montaż urządzeń dla MIOS w EC Siekierki II 10 VI 11  
141 RAMB Sp. z o.o. Wykonanie i dostawa elementów konstrukcyjnych przenośnika I 10 II 10  
142 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. Wykonanie robót w budynku produkcyjnym XII 09 I 10  
143 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja pompowni W-4 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. XI 09 XII 10  
144 Fortum Heat Polska Spółka z o.o. Dostawa materiałów na rurociągi niskoparametrowe w ramach budowy Elektrociepłowni w Częstochowie X 09 XII 09  
145 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Rozbudowa układu urządzeń zasilania palcu biomasowego w EC Czechnica X 09 V 10  
146 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie infrastruktury technicznej i uszczelnienie zbiornika nr 3 na składowisku odpadów paleniskowych „Zwałowisko” IX 09 VI 11
147 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie montażu dwóch kompletnych absorberów wraz z podestami oraz wykonanie montażu zbiornika zrzutu awaryjnego wraz z podestami - MIOS EC Siekierki V 09 VI 10
148 Chemar Sp. z o.o. Wykonanie montażu i demontażu mechanicznego rurociągów wysokociśnieniowych bloku nr 4 w Elektrowni Bełchatów III 09 XI 09
149 Konsorcjum: Alstom Power Sp. z o.o. I Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie kompletnego montażu dwóch wentylatorów powietrza i dwóch wentylatorów spalin dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów III 09 III 10
150 Konsorcjum: Alstom Power Sp. z o.o. I Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie montażu dwóch obrotowych podgrzewaczy powietrza dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów III 09 XI 09
151 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Budowa układu gospodarki paliwem biomasowym w EC Czechnica I 09 VI 11
152 Fortum Heat Polska Spółka z o.o. Dostawa materiałów na rurociągi nisko- i wysokoparametrowe w ramach budowy elektrociepłowni w Częstochowie I 09 V 09
153 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonanie montażu mechanicznego urządzeń Pii ROP dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów XII 08 III 10
154 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie 5 silosów w ramach projektu Leipa Schwed XI 08 III 09
155 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie elementów stalowych komory spalania i chłodnicy w ramach projektu MAXAU X 08 VII 09
156 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji salowej dachu - budynek P0 X 08 XI 08
157 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonanie prefabrykacji i montażu mechanicznego rurociągów - pakiet L09, L11 dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów S.A. IX 08 IX 09
158 Alstom Power Sp. z o.o. Dostawa rurociągów wody surowej GAC blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów IX 08 XII 08
159 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie przebudowy wzmocnienia stropu +30,7 m w zasobniku szczelinowym IX 08 IX 08
160 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonanie i dostawa wraz z nadzorem nad montażem systemów rurociągów dla bloku nr 4 w Elektrowni Bełchatów IX 08 II 09
161 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonanie i prefabrykacji i montażu mechanicznego rurociągów SP NP. dla bloku nr 13 w Elektrowni Bełchatów IX 08 IX 09
162 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie silosów Projekt Gluckstadt VII 08 X 08
163 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja sieci ciepłowniczych w zakresie dostosowania do regulacji ilościowo-jakościowej V 08 IX 08
164 EC Białystok S.A. Modernizacja układu rozładunku HCl i NaOH w Stacji Uzdatniania Wody Nr 2 EC Białystok IV 08 XII 08
165 BWT Polska Sp.z o.o. Dostawa i montaż elementów stalowych akceleratorów dla SUW blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów IV 08 X 08
166 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie rurociągów pary technologicznej oraz instalacji hydroodpopielania bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów IV 08 V 09
167 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie kanałów spalin dla bloku nr 7 w Zakładach Voest Alpine Linz III 08 VIII 08
168 Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Wykonanie instalacji odprowadzenia odwodnionego osadu z miejsca powstawania w Elektrociepłowni Gdańskiej III 08 XI 08
169 Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Wykonanie instalacji dawkowania betonitu dla Elektrociepłowni Gdańskiej III 08 XI 08
170 EC Białystok S.A. Wymiana żeliwnych rurociągów zasilających wodę pitną na rurociągi PE, wykonanie zdalnego sterowania z systemu LSDA sprężarkami Atlas Copco na SUW2, wymiana instalacji rurowych wraz z armaturą III 08 IV 08
171 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie rewitalizacji belek podtorzy przenośników C12,C22, C32 na stropie +27,0 m w zasobniku szczelinowym PII/4 w Elektrowni Bełchatów II 08 XII 11
172 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Montaż konstrukcji stalowej wzmocnień istniejącej estakady oraz montaż rurociągów powietrza natleniającego przeznaczonych dla modernizacji IOS, budowa III-ciągu odsiarczania dla bloków nr 3 i 4 w Elektrowni Jaworzno III II 08 V 08
173 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie montażu konstrukcji stalowej wzmocnień istniejącej estakady oraz wykonanie i montaż rurociągów powietrza natleniającego dla IOS w Elektrowni Jaworzno III I 08 V 08
174 Alstom Power Sp. z o.o. Dostawa głównych rurociągów wody chłodzącej w maszynowni, pompowni i na wlocie do chłodni kominowej dla bloku energetycznego 858MW w Elektrowni Bełchatów I 08 VIII 09
175 Alstom Power Sp. z o.o. Wykonanie, dostawa i montaż stalowych przekryć tymczasowych otworów stropu 0,00m w budynku kotłowni dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów XII 07 I 08
176 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku sorbentu i budynku absorbera dla IOS blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Montaż urządzeń i aparatów technologicznych w bud. Sorbentu dla IOS bl. 858MW, Dostawa i montaż konstrukcji stalowej: absorberów i zbio VIII 07 III 09
177 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie montażu odcinków rurociągów podturbinowych pary świeżej i wtórnie przegrzanej bloku nr 3 VIII 07 X 07
178 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie kanałów spain i powietrza przeznaczonych dla kotła BB2400dla bloku 833MW w Elekktrowni Bełchatów VII 07 VIII 08
179 ENERGOP Sp. z o.o. Sochaczew Montaż rurociągów - strona lewa kotła nr 3 RA, oraz RB oraz montaż wydmuchów w Elektrowni Bełchatów VII 07 IX 07
180 Alstom Power Sp. z o.o. Dostawa i montaż stalowej konstrukcji wewnętrznej rurociągów wody chłodzącej dla bloku 833 MW w Elektrowni Bełchatów VII 07 VI 08
181 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa i montaż rusztów absorbera dla IOS nr 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów VI 07 IX 07
182 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie, dostawa wraz z montażem absorbera i podestów absorbera przeznaczonych dla Modernizacji IOS, budowa III-ciągu odsiarczania dla bloków nr 3 i 4 w Elektrowni Jaworzno III VI 07 I 08
183 Budimex Dromex S.A. Warszawa Dostawa króćców z rury stalowej fi 1422x12, długość rury 5148mm V 07 V 07
184 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie, dostawa i montaż rurociągów powietrza natleniającego absorbera nr 1 i nr 2 dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1 - 4 w Elektrowni Pątnów V 07 IX 07
185 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja polegająca na wymianie komór kotłowych kotła nr 1 i 9 IV 07 V 07
186 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Modernizacja absorberów nr 10,11 i 12 wraz z demontażem poziomów zraszania, wykonaniem i montażem zbiorników wody procesowej oraz wykonaniem i montażem zbiornika zawiesiny gipsu w Elektrowni Bełchatów IV 07 XII 07
187 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie remontu części ciśnieniowej kotłów nr 1, 9 w BOT El. Bełchatów IV 07 VII 07
188 Fabryka Kotłów Rafako S.A. dostawy, montaż i inne prace związane z wykonaniem instalacji w centralnej pompowni z wyłaczeniem dostawy i montażu pomp wody procesowej z przeznaczeniem dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów I III 07 V 07
189 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie kanałów spalin - projekt DONAWITZ III 07 VIII 08
190 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie oraz dostawa okrągłych kanałów spalin, konstrukcji stalowych, zbiorników technologiczncyh dla IOS w Elektrowni Rybnik III 07 II 08
191 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie remontu rurociagów kotłów nr 1i 4 oraz modernizacja rurociągów kotłów nr 9,10,11 i 12 w Elektrowni Bełchatów III 07 XI 07
192 Alstom Power Sp. z o.o. Projektowanie, dostawy, nadzór nad montażem rurociągów Wp, SP dla modernizacji turbozespołu bloku nr 3 w El. Bełchatów I 07 X 07
193 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja Stacji Regeneracji Jonitów w Elektrowni Bełchatów I 07 XII 07
194 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej kanałów spalin oraz estakady technologicznej dla IOS w EC-4 Łódź I 07 V 07
195 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa i montaż powłoki reaktora dla IOS w EC-4 Łódź I 07 V 07
196 KNAUF JAWORZNO Sp. z o.o. Prace remontowe w Zakładzie KNAUF Jaworzno I 07 XII 07
197 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie, dostawa i montaż zbiornika wody procesowej IOS bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów XII 06 V 07
198 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie kanałów spalin - projekt AMAKHULU XI 06 V 07
199 Zakład Urządzeń Odpylających Wykonanie i montaż pieca kalcynacyjnego dla Alpol Gips X 06 XI 06
200 KGHM METALE DSI Wykonanie zbiorników technologicznych X 06 I 07
201 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej dla IOS 1-4 w Elektrowni Pątnów I X 06 XII 06
202 SNC Lavalin Polska Montaż urządzeń technologicznych - dostawa i montaż zbiorników technologicznych, dostawa i montaż konstrukcji stalowych - IOS Elektrownia Pątnów II X 06 II 07
203 Elektrownia Turów Modernizacja zbiorników olejowych w El. Turów VII 06 IX 07
204 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej filtra workowego, reaktora i klatki schodowej przeznaczonej dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni nr 4 w Łodzi. VII 06 VII 07
205 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej raz montaż zbiornika awaryjnego dla IOS Ostrołęka B VII 06 XII 06
206 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie estakad rurociągów technologicznych dla IOS bloków nr 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów V 06 XII 06
207 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie prac demontażowych oraz montażowych podczas modernizacji kotła OP-230 K1 w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. We Wrocławiu IV 06 XII 06  
208 Skalski S.A. Rozbudowa zakłądu produkcyjnego APOL GIPS . IV 06 XII 06  
209 Austrian Energy & Environment GmbH Produkcja i dostawa konstrukcji stalowej w ramach projektu Norske Skog Golbey III 06 V 06
210 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Modernizacja absorberów bloku nr 8 w Elektrowni Bełchatów III 06 VI 06
211 EC Białystok S.A. Modernizacja i automatyzacja gospodarki wodno-ściekowej Elektrociepłowni Białystok S.A. Z uwzględnieniem prac budowlanych, dostaw i usług I 06 I 08
212 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie kolektora deszczowego, rurociągów wody pitnej i ppoż w ramach budowy bloku 833 MW XII 05 I 06  
213 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie rurociągów technologicznych wody uzupełniającej
z pompowni Rogowiec – realizacja związana z budową bloku 833 MW.
XII 05 V 06  
214 SNC Lavalin Polska Dostawa i montaż zbiorników technologicznych oraz konstrukcji stalowej Budynku Przygotowania sorbentu - El. Pątnów XI 05 VII 07  
215 EKOSYSTEM Wykonanie 4 szt. korpusu stabilizatora instalacji do katalicznego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na szeroką frakcję X 05 XI 05  
216 Knauf Bełchatów Modernizacja silosu gipsu suszonego IX 05 X 05  
217 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja Mostu Skośnego Nawęglania PIII/11 IX 05 X 06  
218 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Montaż absorberów wraz z wyposażeniem oraz dostawy elementów absorberów dla I.O.S. Bl. 3 i 4 W El. Bełchatów VIII 05 XII 06  
219 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja kanałów spalin bl. nr 1 VIII 05 XI 05  
220 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja kanałów powietrza bl. nr 1 VIII 05 X 05  
221 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Pabianice Przeróbka trzech estakad czynników energetycznych na terenie Polfa S.A. VII 05 VIII 05  
222 Anwil S.A. Włocławek Montaż rurociągów z tworzyw GRP dla obiektów C02, C03, C06, C09a i C09b w Zakładach Anwil Włocławek V 05 X 05  
223 Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w EC Gdańsk IV 05 II 08
224 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie dostawy i montażu układu kanałów spalin wraz z konstrukcjami wsporczymi dla I.O.S. Bl. 3 i 4 III 05 III 08  
225 Knauf Bauprodukte Rozbudowa hali załadunkowo-magazynowej I 05 V 05  
226 Sempertrans Bełchatów S.A. wykonanie remontu posadzki żywicznej w obiekcie 6B Zakładu Sempertrans Bełchatów XI 04 I 05
227 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Pabianice Wykonanie instalacji schładzającej dla części produkcyjnej parteru Oddziału Galeny I XI 04 II 05
228 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Budowa Pompowni Wody Uzupełniającej - Chabielice (na rzece Krasówce) XI 04 I 06
229 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Wykonanie rurociągów i konstrukcji wsporczej estakady olejowej w obrębie budowy IOS bloków 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów X 04 II 05  
230 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. wykonanie remontu podtorza suwnicy w budynku warsztatowym U-4 nawa III w Elektrowni „Bełchatów” S.A. VIII 04 XII 04
231 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja kanałów spalin K-2 VIII 04 XI 04
232 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja kanałów powietrza bl. nr 2 VIII 04 X 04
233 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie modernizacji KTD na elektrofiltrach bloki nr 11 i 12. VII 04 X 04
234 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa oraz wykonanie montażu konstrukcji stalowej stacji przesypowej P1 z przeznaczenie dla IOS bl.3 i 4 w Elektrowni Bełchatów VI 04 III 08
235 Sempertrans Bełchatów S.A. Wykonanie robót modernizacyjnych Wydziału Mieszanek w zakładzie Sempertrans Bełchatów. przesyłanie sadzy i I linia linia mikserowa nr 1 IV 04 VII 04
236 BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Dostawa zbiornika wodoru IV 04 VII 04
237 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Pabianice Wykonanie instalcji chłodniczej zasilającej obiekty magazynowo-galenowe dla WMF Polfa Pabianice IV 04 VIII 04
238 Austrian Energy & Environment GmbH Wykonanie konstrukcji stalowych w ramach projektu NEUMISTER II 04 VII 04
239 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie modernizacji obudowy mostu skośnego nawęglania PII/11 w Elektrowni Bełchatów XI 03 XII 04
240 Sempertrans Bełchatów S.A. Modernizacja 3 linii produkcji mieszanek w Zakładzie Sempertrans Bełchatów X 03 XII 03
241 KNAUF Iphofen Niemcy Rozbudowa zakładu KNAUF Bauprodukte X 03 VII 04  
242 Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja mostu nawęglania oraz PI/9 PI/7 X 03 VI 04  
243 Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja elektrofiltrów KTD
bl. nr 5,6,8,9,10
VII 03 XII 03  
244 Elektrownia Bełchatów S.A. Dostawa i montaż estakad rurociągów transportu pulpy z Elektrowni Bełchatów do odkrywki KW Bełchatów
etap I i II
VI 03 XII 04  
245 Austrian Energy & Environment AG Graz Wykonanie projektu oraz produkcji konstrukcji stalowych kanałów spalin i powietrza oraz zbbiorników dla projektu Sarpsborg - Norwegia V 03 I 04  
246 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie modernizacji KTD blok nr 7 III 03 IV 03  
247 Austrian Energy & Environment AG Graz Wykonanie projektu, produkcja i dostawa konstrukcji stalowych dla Zakładów Papierniczych w Swieciu II 03 VII 03  
248 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Pabianice Budowa Wielofunkcyjnego Magazynu Farmaceutycznego dla PZF "POLFA" Pabianice I 03 XII 04  
249 Langbein & Engelbracht Bochum Niemcy Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych kanałów i zbiorników dla projektów Hanover - Niemcy, Linz Austria, Grevenbroich - Niemcy, Lipek - Rosja, Burgdorf - Szwajcaria I 03 VI 03  
250 Elektrownia Bełchatów S.A. Odtworzenie zdolności produkcyjnej stacji przygotowania wody dla obiegu kotłowego w EL. Bełchatów S.A. XII 02 V 05  
251 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie i montaż szalunku traconego TG-5 w Elektrowni Pątnów II dla bloku 460MW XI 02 V 03  
252 TESSAG KSH Sp. z o.o. Wykonanie projektu, produkcji i dostawy elementów stalowych kotła - Projekt Świecie X 02 III 03  
253 Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. Wykonanie modernizacji instalacji rozładunku sadzy X 02 XII 02  
254 Elektrownia Bełchatów S.A. Modernizacja elektrofiltrów KTD
bl. nr 1-4 oraz 12
VIII 02 VIII 03  
255 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie montażu trasy rurociągów pulpy wraz z dostawą i montażem konstrukcji wsporczej VII 02 IV 04  
256 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie dostawy elementów do modernizacji elektrofiltra kotła węglowego nr 1 w Intrenational Paper Kwidzyn VII 02 X 02  
257 Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. Wykonanie robót budowlano-montażowych II linii mikserowej w firmie Stomil Bełchatów XII 01 III 02  
258 Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. Wykonanie i dostawa wózka wsporczego dla przenośnika Z101 XII 01 II 02  
259 Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. Wykonanie i dostawa kompletnych dźwigarów zwałowarki VIII 01 XI 01  
260 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Pabianice Wykonanie przełożenia tras rurociągów na estakadach VI 01 X 01  
261 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa i montaż mechaniczny Instalacji Odsiarczania Spalin bl. Nr 7 i 9 V 01 VIII 03  
262 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie prac modernizacyjnych obudowy mostu skośnego nawęglania P I/II V 01 IX 02  
263 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Modernizacja elektrofiltra dla bloku 500 MW w Elektrowni Kozienice IV 01 X 01  
264 Elektrim Megadex S.A. Wykonanie i dostawa turboreaktora i preseparatora dla EC Siekierki IV 01 VI 01  
265 Elektrim Megadex S.A. Wykonanie kanałów spalin i reaktora dla HKW SANDREUTH - NIEMCY IV 01 VI 01  
266 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie wymiany zasobników węgla blok nr 9 w Elektrowni Kozienice III 01 IX 01  
267 KNAUF Iphofen Niemcy Wykonanie i dostawa zbiorników stalowych dla Knauf Satteldorf I 01 I 01  
268 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie i montaż szalunku traconego TG 5 w Elektrowni Turów I 01 VII 01  
269 KNAUF JAWORZNO Sp. z o.o. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz zbiorników I 01 IV 01  
270 Babcoc Borsing Power Austrian Energy Graz Wykonanie i dostawa kanałów, podestów, zbiorników dla REA Niederrausem XII 00 III 01  
271 PEBEX Bełchatów Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali Knauf Bełchatów XII 00 II 01  
272 Langbein & Engelbracht Bochum Niemcy Wykonanie i dostawa reaktorów X 00 III 01  
273 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie prac modernizacyjnych na przegrzewaczu M1 kotła BB1150 nr 7 X 00 X 00  
274 Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. Wykonanie w ramach GW hali TZ-1/TG-4 Zaplecza Służb Zwałowania i Służb Górniczych X 00 VI 01  
275 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji ścieków przemysłowych w obiektach nawęglania X 00 IV 01  
276 Elektrownia Bełchatów S.A. Prefabrykacja i montaż rurociągów wody nadosadowej na terenie KWB Bełchatów VII 00 X 00  
277 Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. Wykonanie konstrukcji stalowej pomostów, podpór przenośników, obudowy hamulców przenośników dla KWB Bełchatów VII 00 IX 00  
278 Elektrim Energetyka Produkcja elementów elektrofiltra dla budowy Karlsruhe VII 00 IX 00  
279 Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. Prace montażowe oraz warsztatowe dla KWB Bełchatów IV 00 XII 00  
280 Elektrim Megadex S.A. Produkcja elementów elektrofiltra dla budowy Wismar IV 00 IX 00  
281 Elektrim Energetyka Wykonanie montażu 3 kotłów w spalarnii śmieci oraz rozruch - Norymberga Niemcy I 00 XII 00  
282 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Prace modernizacyjne IOS bl. 5 i 6 w El. Bełchatówowe I 00 IX 00  
283 Langbein & Engelbracht Bochum Niemcy Produkcja oraz dostawy kanałów dla budowy Rugby Anglia I 00 III 00  
284 KNAUF Bauprodukte Wykonanie w ramach GW Zakładu Produkcyjnego Firmy KNAUF Bauprodukte w Bełchatowie XI 99 VI 00  
285 Silexim Warszawa Montaż instalacji technologicznej firmy YTONG w Sieradzu XI 99 IV 00  
286 ARIX Polska Budowa zakładu produkcyjnego ARIX Polska na terenie Gminy Kleszczów X 99 IV 00  
287 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Elektrownia Kozienice - Montaż silosa wapna X 99 XII 99  
288 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Pabianice Modernizacja Kotłowni parowej, węglowej w Pabinickich Zakładach Farmaceutycznych "POLFA" w Pabianicach V 99 XII 99  
289 PSP Wiesbaden Niemcy Montaż linii technologicznej w fabryce opakowań w Niepołomicach II 99 XI 99  
290 AREL - GIPS Bełchatów S.A.
Rogowiec k/Bełchatowa
97-406 Bełchatów 5
Wykonanie dostaw i montażu instalacji przygotowania mieszanek gipsowych w fabryce AREL GIPS I 99 V 99  
291 Knauf Niemcy Wykonanie montażu linii technologicznej w fabryce KNAUF Bełchatów etap II - modernizacja zakładu X 98 XII 99  
292 KNAUF JAWORZNO Sp. z o.o. Wykonanie montażu linii technologicznych w fabryce instalacji produkcji płyt gipsowych w fabryce KNAUF Jaworzno X 98 III 99  
293 AREL - GIPS Bełchatów S.A.
Rogowiec k/Bełchatowa
97-406 Bełchatów 5
Dostawa i montaż zbiorników na materiały sypkie w fabryce AREL-GIPS IX 98 XI 98  
294 Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Sp. z o.o. Modernizacja kotłowni oraz systemu grzewczego w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. VI 98 III 99  
295 Fabryka Kotłów Rafako S.A. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynków I.O.S. Bl. 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów dostawa konstrukcji stalowej podestów i montaż rusztowań IV 98 XII 99  
296 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Dostawa i montaż instalacji technologicznych dla IOS w Elektrowni Bełchatów nr 5 i 6 IV 98 IX 99  
297 Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. Remont kotłów OP-130 K8, K9, PTWM 100 nr 10, 11, OP-120 nr 1 i 2 III 98 XII 98  
298 AREL - GIPS Bełchatów S.A.
Rogowiec k/Bełchatowa
97-406 Bełchatów 5
Remont budynku kotłowni awaryjno - rozruchowej Arel Gips I 98 XII 98  
299 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie demontażu oraz montażu maszynowni nr 3 w Elektrowni Turów I 98 XII 98  
300 Elektrownia Bełchatów S.A. Rozbudowa magazynu kamienia wapiennego w Elektrowni Bełchatów IX 97 XII 98  
301 EMP Sochaczew
ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew
Dostawa rurociągów ścieków dla Elektrowni Turów IX 97 XII 97  
302 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie montażu maszynowni nr 1 i 2 w Elektrowni Turów IV 97 VI 98  
303 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie montażu turbozespołu oraz układów kondensatu próżniowego wody zasilającej dla bloku nr 1 i 2 IV 97 XII 97  
304 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Dostawa i montaż instalacji do aeracji dna zbiornika retencyjnego w Elektrowni Turów IV 97 IX 97  
305 Knauf Niemcy Wykonanie dostawy i montażu linii technologicznej w fabryce Knauf w Bełchatowieprzenośników gipsu.
Magazyn gipsu - fabryka KNAUF-etap I
I 97 IV 97  
306 Energoprojekt Katowice S.A.
40-159 Katowice, u1. Jesionowa 15
Dostawa i montaż instalacja transportu pneumatycznego mączki wapiennej z silosów magazynowych do zbiorników przykotłowych - silosy mączki wapiennej w Elektrowni Turów I 97 XII 98  
307 Energobudowa Opole Wykonanie robót montażowych przy maszynowni bloku nr 4 w Elektrowni Opole. Rurociągi technologiczne I 97 XII 97  
308 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie, dostawa cyklonów kotła fluidalnego nr 1,2,3 dla Elektrowni Turów I 97 VIII 98  
309 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie, dostawa konstrukcji stalowej bandaży kotła fluidalnego nr 1,2,3 dla Elektrowni Turów I 97 VIII 98  
310 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Dostawa i montaż zbiornika zrzutowego dla instalacji I.O.S. w Elektrowni Połaniec I 97 XII 97  
311 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Produkcja i montaż podpór do ram fundamentu dla TG1 i TG2 w Elektrowni Turów I 97 IV 97  
312 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Dostawa i montaż konstrukcji stalowej obudowy fundamentów turbiny blok nr 1 i 2 w Elektrowni Turoszów IX 96 XII 96  
313 Elektrownia Bełchatów S.A. Transport Gipsu z Elektrowni Bełchatów do zakładu Knauf. Przenośniki gipsu IX 96 VI 97  
314 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie mechaniczno - chemicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby IOS IX 96 XII 96  
315 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Wykonanie montażu kotła fluidalnego nr. 2 w Elektrowni Turoszów VI 96 VI 98  
316 Elektrownia Bełchatów S.A. Wykonanie mechaniczno - chemicznej oczyszczalni ścieków S-7 VI 96 IX 96  
317 Continental Can Europe
97-500 Radomsko, ul. Krasickiego 150/152
Dostawa i montaż rurociągu oraz urządzeń w fabryce Continental Can w Radomsku VI 96 XII 97  
318 Energobudowa Opole Wykonanie montażu rurociągów SP, NP w budynku maszynowni bl. nr 3 i 4
na zlecenie ENERGOBUDOWA OPOLE
I 96 XII 96  
319 Elektrownia Bełchatów S.A. Ujęcie i doprowadzenie wody z rzeki Warty do Elektrowni Bełchatów I 96 IX 98  
320 Energomontaż-Północ S.A. Warszawa Instalacja Odsiarczania Spalin w El. Bełchatów.Prace modernizacyjne i rozruchowe. Bl. 11 i 12 I 96 XII 96  
Projekt i realizacja GoCreate
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam