EN PL

Kontakt

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW S.A.

  ul. Montażowa 2,
  97-427 Rogowiec,
  GPS: N51°16'07,6" E19°18'21,2"


Sekretariat :
  tel. +48 (44) 747 00 80
  sekretariat@empb.com.pl
 

ZARZĄD i DYREKCJA :

 

 

 


 

GRZEGORZ BROŻEK Prezes Zarządu  
KAROL SAWICKI Dyrektor Handlowy

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

byłych pracowników i współpracowników Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, o tym, że:

-   Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Energomontaż-Północ-Bełchatów
 S.A. z siedzibą w Rogowcu,

-   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem
i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2
lit. b RODO,

-    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników,

-    Posiadają Państwo prawo:

a)    dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)    sprostowania swoich danych osobowych,

c)    usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy), 

d)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

e)    przenoszenia swoich danych osobowych,

f)     wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

g)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).

-    Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.

-    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 


 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam